Dự lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo.
Ngày 13.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 của Học viện Quốc phòng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến tình hình thế giới có nhiều thay đổi, cộng đồng quốc tế đang phải đối phó thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.
Vì thế, Thủ tướng cho rằng bối cảnh đó đặt ra những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải quán triệt và vận dụng tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước, kết hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay.

TTXVN

Bình luận