Đơn phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là hành động phi lý của Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN.
T.Ư Hội Nghề cá VN vừa có văn bản phản đối việc Trung Quốc đơn phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12 giờ ngày 1.5 - 16.8 trong phạm vi từ 12 độ vĩ bắc đến vịnh Bắc bộ thuộc chủ quyền của VN.
"Đây là hành động phi lý của Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích của VN trên vùng đặc quyền kinh tế", văn bản của T.Ư Hội Nghề cá VN nêu rõ.
T.Ư Hội Nghề cá VN yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái, ngang ngược khiến tình hình Biển Đông thêm phức tạp, căng thẳng, gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân VN. T.Ư Hội Nghề cá VN cũng đề nghị các cơ quan chức năng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn ngay quy chế cấm đánh bắt cá ở Biển Đông do Trung Quốc đưa ra. 

Phan Hậu

Bình luận