Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp.
 Cụ thể, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10.3.2017 và Công văn số 2718/VPCP-KTTH ngày 22.3.2017 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 2699/VPCP-NC ngày 22.3.2017 của Văn phòng Chính phủ. Kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.6.2017.
Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng tình hình thực tế việc tiếp nhận, xử lý ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng của các bộ, ngành và địa phương; đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng trong tháng 6.2017. 

TTXVN

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Quang Huy

Chỉ cần chỉ đạo các trạm đăng kiểm đối với oto bản xanh phải kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan chủ xe là hết vụ bản xanh đã được thanh lý

Bình luận