30 năm tích hào khí, CT Group hướng đến 25.000 nhân sự vào năm 2025

30 năm tích hào khí, CT Group hướng đến 25.000 nhân sự vào năm 2025

09:00 27/04/2022 0

CT Group đang bước vào trang sử mới của cuộc cách mạng 4.0 hướng tới “Hóa rồng công nghệ tương lai”, tăng sự hiện diện toàn cầu, chinh phục mốc doanh thu 1 tỉ USD năm 2022 cùng nhiều kế hoạch táo bạo khác ở các lĩnh vực then chốt cho những năm tiếp theo.