Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo yêu cầu phải kiên quyết loại bỏ khỏi cơ quan báo chí những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, phi đạo đức nghề nghiệp và vi phạm quy định của pháp luật về báo chí.
Ngày 11.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác báo chí.
Lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí T.Ư và địa phương; cán bộ trong quy hoạch lãnh đạo cơ quan báo chí; cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý báo chí... đã tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần bám sát tôn chỉ, mục đích, bảo đảm về nội dung thông tin và kỷ luật thông tin; phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp và quản lý tốt đội ngũ phóng viên, biên tập viên; có quy chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thường trú và các cộng tác viên. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời hiện tượng một số nhà báo, phóng viên liên kết thành những “liên minh” cùng tác nghiệp theo xu hướng “đánh đấm hội đồng” hoặc có biểu hiện nhũng nhiễu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Kiên quyết loại bỏ khỏi cơ quan báo chí những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, phi đạo đức nghề nghiệp và vi phạm quy định của pháp luật về báo chí.

T.Hằng

Bình luận