MTTQ cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội

0 Thanh Niên
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, luật MTTQ Việt Nam và các quy định của Bộ Chính trị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ 	 /// Ảnh: Gia Hân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Gia Hân
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Gia Hân
Ngày 18.11, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020).
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam  đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Khẳng định qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay, song Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý còn những thách thức rất lớn, đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí... là những nguy cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước, tác động đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên; triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong giai đoạn mới, MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân; triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam  cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, luật MTTQ Việt Nam  và các quy định của Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu MTTQ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về phong cách dân vận; đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không mị dân.
“Đối với những người lầm đường lạc lối thì phải kiên trì vận động, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục. Đối với những kẻ cố tình mượn cớ, nhân danh nhân dân để chống phá chế độ thì chúng ta phải tìm cách vô hiệu hóa, phải kiên quyết trừng trị theo đúng luật pháp của nhà nước và kỷ luật của Đảng”, ông nói.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận. “Đảng ta đã xác định vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua việc phát huy vai trò thành viên của Mặt trận chứ không đứng ngoài, đứng trên để lãnh đạo Mặt trận. Phải phát huy thật tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam ”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm