Nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

0
Kể từ ngày 1/1/2010, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) sẽ có hiệu lực thi hành.  Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 6/10/2009 yêu cầu CBCC, cơ quan nhà nước phải nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm công vụ của mình.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật đến mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình. Đối với cán bộ, công chức (CBCC), cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ, đặc biệt là cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về chức trách của công chức.

Các Bộ, ngành, địa phương phân công theo dõi về trách nhiệm thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường để bảo đảm kịp thời giải quyết bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại. Đồng thời, xác định nhu cầu sử dụng kinh phí cho công tác bồi thường và lập dự toán ngân sách cho công tác này để bảo đảm nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Ban hành các văn bản hướng dẫn đảm bảo thi hành Luật thông suốt, hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN, bảo đảm Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, thi hành án dân sự, hình sự và hoạt động tố tụng (tháng 11/2009).

Trong quý IV/2009, quý I, II/2010, Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng pháp luật, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật thông suốt và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn về việc xử lý trách nhiệm đối với CBCC có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của CBCC để hạn chế hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.

Luật TNBTCNN được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010. Đây là một đạo luật mới, quan trọng, là cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của CBCCNN gây ra trong khi thi hành công vụ.

Luật quy định một cách toàn diện, cụ thể về phạm vi TNBTCNN trên các lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; trách nhiệm giải quyết bồi thường của các cơ quan nhà nước ở các ngành, các cấp; cơ chế giải quyết bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm