Tin từ Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Đắk Nông: qua kiểm tra tại nhà máy Alumin Nhân Cơ, sở này đã phát hiện nhà thầu Chalieco (Trung Quốc) lắp đặt và sử dụng các thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) khi chưa được cấp giấy đăng ký của cơ quan có thẩm quyền, gồm: 7 chảo thu tín hiệu parabol có đường kính 1,8m của hãng JONSA, 52 đầu thu tín hiệu Du Cnals - Model K49A, 7 bộ dịch tần LBN và 8 bộ chia đường dây tín hiệu.

Các thiết bị trên do Công ty Truyền hình ATQ (TP.HCM) cung cấp và lắp đặt nhưng không có giấy chứng nhận hợp chuẩn, không có bản công bố hợp quy và tem hợp quy theo quy định. Nhà thầu Chalieco sử dụng các thiết bị trên để thu tín hiệu 18 kênh truyền hình nước ngoài từ vệ tinh Chinasat 6b; việc giải mã các đầu thu do công ty ATQ thực hiện.

Theo Sở TT-TT Đắk Nông, việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị trên của nhà thầu Chalieco đã vi phạm các quy định của Luật Viễn thông và Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý hoạt đồng truyền hình trả tiền.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt hành chính việc lắp đặt và sử dụng không phép các thiết bị trên và hướng dẫn đăng ký sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

T.N.Quyền

Bình luận