Bị cáo Dũng được giảm một năm tù /// Ảnh: XUÂN DUY

Nguyên điều tra viên lạm quyền bị phạt 4 năm tù

2
Bị cáo cho rằng chỉ thực hiện nhiệm vụ theo lệnh cấp trên; HĐXX nhận định bị cáo đã lạm quyền khi giải quyết vụ tranh chấp dân sự không thuộc chức năng của Cơ quan điều tra.