Rà soát, sửa đổi quy định pháp luật để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

0 Thanh Niên Online
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu tổ công tác rà soát những quy định pháp luật gây khó khăn, kìm hãm phát triển để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi ngay, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tại phiên họp /// Ảnh:VGP Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tại phiên họp - Ảnh:VGP
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tại phiên họp
Ảnh:VGP
Tại cuộc họp, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Thủ tướng giao ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, làm Tổ trưởng Tổ công tác; các tổ phó gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và 27 thành viên của Tổ công tác là lãnh đạo các bộ, ngành.
Tổ trưởng Tổ công tác Lê Thành Long cũng ban hành quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác gồm 46 thành viên là lãnh đạo các cục, vụ của các bộ, ngành và thành lập Bộ phận thường trực Tổ công tác là lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Tư pháp.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đồng thời, trước diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp các quy định của pháp luật cụ thể gây cản trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế.
Trong đó, nghiên cứu, tập trung rà soát hệ thống pháp luật từng vấn đề thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan quản lý nhà nước; đề xuất các nhóm giải pháp chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật để ứng phó toàn diện, đồng bộ và hữu hiệu đối với các tác động của dịch bệnh.
Tại cuộc họp, Tổ công tác đã tập trung trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ cụ thể về rà soát chuyên sâu các nhóm văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đề cập đến các nhóm văn bản liên quan trực tiếp đến đầu tư kinh doanh như: thành lập doanh nghiệp; phê duyệt, triển khai thực hiện dự án đầu tư; tiếp cận nguồn lực (đất đai, tài nguyên, tín dụng…) trong hoạt động kinh doanh; lao động, việc làm và an sinh xã hội; hợp đồng, giải quyết tranh chấp kinh doanh; kiểm tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp...
Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Tổ công tác xác định, tổ chức triển khai 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là rà soát chuyên sâu, chuyên đề, lĩnh vực theo nhóm các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời rà soát, kiến nghị sửa đổi ngay những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan… để ứng phó, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19.
Để nắm bắt kịp thời các thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về các văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội, Tổ công tác đã thống nhất và xây dựng chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tiep-nhan-phan-anh-vbqp.aspx?ItemID=1. và địa chỉ email: tocongtac236@moj.gov.vn.
Phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản chồng chéo, bất cập cũng như các sáng kiến, đề xuất hoàn thiện pháp luật sẽ được Tổ công tác rà soát, xem xét kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm