Nợ thuế hằng năm đều tăng, tuy nhiên Cục Thuế TP.HCM chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi
Ngày 11.10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Cục Thuế TP.HCM.
Theo đó, trong hai năm 2012 và 2013, kế hoạch thanh tra tại Cục Thuế chỉ đạt tỷ lệ từ 31 - 34% số phải kiểm tra theo quy định nên chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế tại Cục Thuế chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý. Nợ thuế hằng năm đều tăng, tuy nhiên Cục Thuế chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi.
Đặc biệt, tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn xảy ra trên phạm vi rộng, là vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhưng các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn, phát hiện xử lý thông qua công tác thanh, kiểm tra và công tác quản lý còn nhiều hạn chế. Cụ thể, có 18 doanh nghiệp (bên mua) sử dụng 349 tờ hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, với tổng số tiền trên 201,6 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng trên 19,7 tỉ đồng. Các doanh nghiệp này tiếp tục bỏ trốn, có dấu hiệu của việc mua bán hóa đơn.
TTCP kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm. Đối với Cục Thuế TP.HCM, TTCP kiến nghị tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm theo thẩm quyền đối với trưởng các phòng nghiệp vụ tại văn phòng Cục Thuế và Chi cục trưởng các chi cục thuế quận, huyện. Yêu cầu các đơn vị kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân lãnh đạo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đối với 18 doanh nghiệp (bên mua) mua hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn với giá trị hơn 200 tỉ đồng, TTCP yêu cầu Cục Thuế TP.HCM chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Sơn - Minh Chiến

Bình luận