Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các cần trục thực hiện việc hạ tay cần xuống mức thấp nhất có thể, neo giằng và tháo gỡ đối trọng; thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 1.11.
Sở Xây dựng Đà Nẵng ngày 12.10 cho biết vừa có thông báo yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (diễn ra từ ngày 6 - 11.11).
Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các cần trục thực hiện việc hạ tay cần xuống mức thấp nhất có thể, neo giằng và tháo gỡ đối trọng; thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 1.11.
Đối với các đơn vị chưa được Sở chấp thuận lắp dựng thì buộc tháo dỡ ngay toàn bộ cần trục tháp, hoàn thành trước ngày 15.10.

Hoàng Sơn

Bình luận