'Ngày xưa, cán bộ nói thì dân nể trọng lắm, từ trong tình cảm, còn bây giờ nói chẳng ai nghe là vì không gương mẫu, vì hư hỏng tiêu cực, nói thế mà lại làm khác thì ai tin?, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
Ngày 18.10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổ đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri Q.Tây Hồ (TP.Hà Nội).
Nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như xây dựng Đảng, chống tham nhũng, lãng phí… Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn phức tạp và nhạy cảm, “nhưng không làm thì càng hư hỏng, làm thế nào để ổn định đi lên, chứ không thể đánh một nhát chết tươi được”. Nếu đất nước không bình yên, nay bạo loạn chỗ này chỗ kia thì không làm gì được, vì thế phải tính toán toàn diện.
Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, tham nhũng là một quốc nạn, nhưng lãng phí cũng rất ghê gớm, có khi còn lớn hơn tham nhũng, lãng phí ngân sách của nhà nước và của dân, vì tiền nào cũng là của dân làm ra. Con người hư hỏng dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa lúc nào không biết, chỉ trong gang tấc. Có quyền lực trong tay, mà không chịu sự kiểm soát của dân, của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sẽ dẫn đến hư hỏng.
Nhấn mạnh vai trò người đứng đầu, nhưng nếu tự tung tự tác, quyết định tất, quyết dự án, quyết cán bộ, đề bạt, tranh thủ cuối nhiệm kỳ lại đưa con cháu mình lên, hư hỏng như vậy sẽ mất hết niềm tin. “Ngày xưa, cán bộ nói thì dân nể trọng lắm, từ trong tình cảm, còn bây giờ nói chẳng ai nghe là vì không gương mẫu, vì hư hỏng tiêu cực, nói thế mà lại làm khác thì ai tin?”, Tổng bí thư nói.

Mai Hà

Bình luận