Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo

0 Thanh Niên Online

(TNO) Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ 16 sáng nay 1.11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý 7 vấn đề lớn đối với Hà Nội.

tong-bi-thuTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội 
Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội sáng nay 1.11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 của Hà Nội rất quan trọng không chỉ với Hà Nội mà với cả nước, bởi Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa của cả nước.
Nhắc lại và đánh giá cao những thành tựu về kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng mà Hà Nội đạt được trong 5 năm qua, theo Tổng bí thư, Đảng bộ Hà Nội đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, bám sát thực tiễn phong phú, sinh động của Thủ đô; đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện, rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong những năm qua.
Tuy nhiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hà Nội cũng còn những hạn chế, yếu kém. Cụ thể, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm so với yêu cầu. Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn. Phát triển văn hóa - xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, tiềm năng, vị thế của Thủ đô. Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả mong muốn. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) và Chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị của một số cấp ủy còn hạn chế. Những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong Đảng, trong xã hội, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.
Tổng bí thư lưu ý Hà Nội 7 vấn đề
Một là, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế của Thủ đô, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn, Đảng bộ Thủ đô cần nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực công tác trọng tâm; xây dựng, phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, trái tim của đất nước, là động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Hai là, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Hà Nội phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, gắn với phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Chú trọng phát triển các dịch vụ trình độ, chất lượng cao; các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với các vùng chuyên canh và xây dựng nông thôn mới; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Ba là, Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa rất nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin - truyền thông. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc...
Bốn là, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước...
Năm là, Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật.
Sáu là, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên...
Bảy là, Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, đứng chân của nhiều cơ quan Trung ương, nhiều cơ quan đại diện nước ngoài, xây dựng và phát triển thủ đô là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của trung ương và cả nước.
Vì vậy, Tổng bí thư đề nghị thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành, Trung ương. Đồng thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Ban, Bộ, ngành Trung ương cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Mỗi nhà thuốc ở TP.HCM bán test nhanh Covid-19 mỗi giá  /// NGỌC DƯƠNG

Đủ giá xét nghiệm Covid-19

Mặc dù Bộ Y tế công bố giá mua bán test nhanh Covid-19, sinh phẩm xét nghiệm RT-PCR và giá xét nghiệm, nhưng khảo sát của Thanh Niên ngày 19.9 cho thấy, giá xét nghiệm Covid-19 đang là một 'ma trận'.