TP.HCM: Đào tạo cán bộ quản lý xuất thân từ công nhân đạt chỉ tiêu 0%

1 Thanh Niên Online
Trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 dành 50 chỉ tiêu đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân, nhưng đến nay không đào tạo được người nào.
Công nhân ở một nhà máy tại Khu chế xuất Tân Thuận /// Ảnh: Trung Hiếu Công nhân ở một nhà máy tại Khu chế xuất Tân Thuận - Ảnh: Trung Hiếu
Công nhân ở một nhà máy tại Khu chế xuất Tân Thuận
Ảnh: Trung Hiếu
UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.
Đánh giá chung chương trình nâng cao nguồn nhân lực đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM, gắn kết tốt với thực hiện chủ trương về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54, tạo bước phát triển mới trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngoài ra, một số đề án, chương trình, cơ chế đột phá đã được nghiên cứu, xây dựng, ban hành (các đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, quy chế thu hút đội ngũ chuyên gia, các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức…) tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội.
Tuy vậy, một số chương trình đào tạo dù được kỳ vọng vẫn không đạt theo yêu cầu. Đáng chú ý, về chương trình đào tạo thạc sĩ có 270 chỉ tiêu nhưng đến hết năm 2020 dự kiến đào tạo được 113 chỉ tiêu (mới đạt 42% so với kế hoạch).
Chương trình đào tạo tiến sĩ có 20 chỉ tiêu, nhưng đến hết năm 2020 dự kiến đào tạo được 8 chỉ tiêu (đạt 40%).
Chương trình đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân có 50 chỉ tiêu, nhưng đến hết năm 2020 dự kiến không đạt được chỉ tiêu nào (đạt 0%).
Về đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, từ năm 2016 đến nay UBND TP.HCM tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên sâu từ ngân sách cho 615 trường hợp. 100% học viên đi học đã có báo cáo kết quả kịp thời và đầy đủ theo quy định, đồng thời trình bày phương hướng ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác.
Phương hướng và nhiệm vụ tiếp theo của chương trình nhân lực là tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, vừa chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa quan tâm triển khai các chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Viet Nguyen Hoang

Viet Nguyen Hoang

Ra chỉ tiêu đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân là chỉ tiêu hão huyền không phù hợp với thực tế ngày nay. Còn đào tạo thạc sĩ, rất thiết thực cho những người muốn xóa cái bằng "Hàm thụ" để có cơ hội qui hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý... Đó là thực tại không chỉ ở TPHCM mà là cả nước...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm