[VIDEO] Toàn bộ bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

6 Thanh Niên Online
Phát biểu tại đại hội lần thứ XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh đến yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay là phải cấp bách đổi mới chính trị.

VIDEO: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu tại Đại hội
Ông Vinh nhấn mạnh: “Nhìn lại thực tế 30 năm qua, thành tựu lớn nhất, bao trùm nhất của công cuộc đổi mới đó là đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, chính nó đã làm thay đổi căn bản cuộc sống của chúng ta và đưa đất nước phát triển. Tuy vậy, 70 năm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị gần như không thay đổi. Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp nền kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển. Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách”.
Từ phân tích trên, Bộ trưởng Vinh đề nghị: “Đảng là người lãnh đạo cao nhất đất nước, cần chủ động nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, thực hiện nghiêm chỉnh những nghị quyết mà Đại hội Đảng toàn quốc quyết định, kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Quang bv

Quang bv

Bài phát biểu của ông BQV thể hiện tầm nhìn của một người có tư duy đổi mới nên đã thu hút người nghe từ đầu đến cuối !
Hong Trung NT

Hong Trung NT

Tôi rất ngưỡng mộ Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, chúc ông sức khỏe và cống hiến cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Dân Phan

Dân Phan

nếu được bầu ông vào TBT , tôi sẽ bầu cho ông .
Sang NN

Sang NN

Xin cám ơn bài phát biểu của ông ! Nhân Dân biết ơn ông với bài phát biểu này ! Chúc Ông khỏe để cống hiến cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm