/// Ảnh: Phan Hậu
Ảnh: Phan Hậu
Chiều 27.3, tại Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung và Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã đại diện hai đơn vị, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2022 (ảnh).
Theo đó, Bộ LĐ-TB-XH và T.Ư Đoàn sẽ tăng cường, đẩy mạnh hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên tìm việc làm và xuất khẩu lao động; triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp; mở các lớp đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật… gắn với giải quyết việc làm ở các đơn vị doanh nghiệp cụ thể.
Chương trình phối hợp cũng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của thanh niên trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm. Ở mỗi xã, phường sẽ xây dựng thanh niên là lực lượng nòng cốt tuyên truyền chống tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại tình dục, sử dụng lao động trẻ em; giám sát cơ quan chức năng địa phương thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chương trình phối hợp giữa Bộ LĐ-TB-XH và T.Ư Đoàn nhằm khơi dậy thanh thiếu niên tham gia phong trào: đền ơn đáp nghĩa, với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Tại lễ ký kết, ông Đào Ngọc Dung chia sẻ trong tổng số trên 225.000 người thiếu việc làm, thất nghiệp hiện nay, thanh niên chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Nhiệm vụ quan trọng của hai ngành là giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên, sinh viên ra trường tìm kiếm việc làm, tư vấn để xuất khẩu lao động.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá chương trình phối hợp công tác với Bộ LĐ-TB-XH trong 5 năm tới giúp tổ chức Đoàn có thêm nguồn lực, điều kiện hỗ trợ và chăm lo cho một trong số nhu cầu thiết thực nhất, được thanh niên quan tâm nhiều nhất hiện nay là nghề nghiệp và việc làm. Đặc biệt là công tác tư vấn, truyền thông giúp cho mỗi bạn trẻ nhận thức rằng, không chỉ chọn học đại học mà lựa chọn những trường nghề, chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng cũng là con đường đi tới sự thành đạt, thành công trong tương lai.
Cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị đánh giá công tác hoạt động của các trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên trên toàn quốc trong năm 2016 và định hướng các nội dung trọng tâm công tác năm 2017.

Phan Hậu

Bình luận