Đại biểu Thân Đức Nam phát biểu tại hội trường - Ảnh: Ngọc  Thắng

Nghiêm trị thông thầu

1
Thảo luận luật Đấu giá tài sản sáng 19.11, các ĐBQH đề nghị luật cần phải ngăn chặn, nghiêm trị được tình trạng quân xanh quân đỏ, thông thầu, móc ngoặc gây thất thoát ngân sách, ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia đấu giá.
“Thông thầu” sẽ bị truy cứu hình sự

Thông thầu” sẽ bị truy cứu hình sự

0
Cho rằng hiện tượng thông thầu giữa chủ đầu tư và nhà thầu đang là vấn nạn trong hoạt động đấu thầu hiện nay, ĐBQH Trần Du Lịch đề nghị dự thảo luật Đấu thầu cần có quy định điều khoản riêng về xử phạt hành vi này và “cứ thông thầu là phải truy cứu trách nhiệm hình sự”.