{{doctor.JobTitle}}
{{doctor.DoctorName}}

{{doctor.PositionTitle}}

Bệnh viện FV

Chứng nhận

Kinh nghiệm

Lĩnh vực
lâm sàng chuyên sâu

Hỏi đáp cùng bác sĩ

Vui lòng điền chính xác thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất từ bác sĩ của bệnh viện FV