Thuế ưu ái người nước ngoài?

Thuế ưu ái người nước ngoài?

04:19 18/02/2022 0

Đó là câu hỏi được đặt ra khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được khấu trừ một số chi phí trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, trong khi người Việt thì không, chưa kể ngưỡng thuế hiện nay đã quá lạc hậu.