Khát vọng trẻ lần 9: Thư cảm ơn

Khát vọng trẻ lần 9: Thư cảm ơn

0
(iHay) Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015), chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2015), 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 31.3.2015), Báo Thanh Niêncùng Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 tại TP.Quy Nhơn vào tối 21.3.2015, trực tiếp truyền hình trên VTV1, VTC9 - Let’s Viet.
Khát vọng trẻ lần 9: Thư cảm ơn

Khát vọng trẻ lần 9: Thư cảm ơn

0
Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015), chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2015), 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 31.3.2015), Báo Thanh Niên cùng Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 tại TP.Quy Nhơn vào tối 21.3.2015, trực tiếp truyền hình trên VTV1, VTC9 - Let’s Viet.