Năm học nào cũng xảy ra tình trạng lạm thu ở các trường học /// Ảnh: Lê Tân

Kỷ luật người đứng đầu mới dứt điểm lạm thu

11
Câu chuyện lạm thu đầu năm học đúng là không phải mới, năm nào cũng tái diễn với những mức độ và hình thức khác nhau, trong đó có nhiều hoạt động biến tướng trên danh nghĩa 'tự nguyện' hay 'thu các khoản thu ngoài quy định của nhà nước' gây phản ứng trong dư luận. 
Những trường gây xôn xao dư luận trong mấy ngày nay do những khoản thu đầu năm quá lớn ///  Ảnh: Thanh Dũng - Lê Tân

Lạm thu ngày càng tinh vi

14
Trước khi bước vào năm học mới, các cấp quản lý giáo dục đều ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan tới công tác thu chi, thậm chí còn tổ chức kiểm tra nhưng cứ đến hẹn lại lên, đầu năm vẫn nóng chuyện lạm thu.