Nhãn App Privacy đã được thêm vào ứng dụng Gmail trên App Store  /// Ảnh chụp màn hình

Google thêm nhãn App Privacy cho Gmail

07:45 24/02/2021 0

Một động thái khá bất ngờ là Google đã âm thầm thêm nhãn App Privacy cho ứng dụng Gmail, đánh dấu ứng dụng đầu tiên trong số các ứng dụng chính của mình nhận được thông tin chi tiết về quyền riêng tư ngoài YouTube.