Lazada tiếp sức tài năng công nghệ trẻ

Lazada tiếp sức tài năng công nghệ trẻ

12:49 13/04/2022 0

Lazada vừa triển khai chương trình Lazada Foundation nhằm mở ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận với giáo dục cho phụ nữ và thế hệ trẻ. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn bình đẳng giới trong môi trường công nghệ.