thu giu tien gia

Lượng tiền giả thu giữ giảm 13,41%

Lượng tiền giả thu giữ giảm 13,41%

0
Ngày 30.8, Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước 6 tháng đầu năm 2012 giảm 13,41% so với cùng kỳ năm 2011.