Nhận diện đầy đủ thực trạng nợ xấu

Nhận diện đầy đủ thực trạng nợ xấu

0
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu năm 2019.