thu nhat

<i class="e-mag"></i>Người đi trước Đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam

Người đi trước Đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam

0
'Lê Huy Tiếp là người nhập cuộc táo bạo vào nền mỹ thuật Việt Nam. Ông thuộc thế hệ họa sĩ thứ nhất của Đổi mới và đã cùng các đồng nghiệp mở đầu câu chuyện đi trước Đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam từ đầu những năm 1980', họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đánh giá.