Chủ quyền biển đảo qua thư tịch cổ

Chủ quyền biển đảo qua thư tịch cổ

03:00 13/07/2014 0

Nhiều công trình khảo cứu, biên dịch thư tịch cổ được công bố trong thời gian gần đây đã góp phần mạnh mẽ vào việc khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Số hóa thư tịch cổ Chăm

Số hóa thư tịch cổ Chăm

03:20 06/01/2014 0

Trung tâm lưu trữ quốc gia II vừa bàn giao cho Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận 62 quyển thư tịch cổ Chăm và 281 cuộn phim sao chụp thư tịch cổ.

Tu bổ thư tịch cổ Chăm

Tu bổ thư tịch cổ Chăm

03:30 31/05/2013 0

Ngày 30.5, ông Đàng Năng Thọ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận, cho biết đơn vị vừa bàn giao 62 cuốn thư tịch cổ được viết bằng chữ Chăm có niên đại khoảng 150 năm và 281 cuộn micro phim chụp thư tịch cho Trung tâm lưu trữ quốc gia II (Bộ Nội vụ) xử lý kỹ thuật, tu bổ, bồi nền để nâng cao chất lượng.