Đừng ngại chuyện cách ly F0 nhẹ, F1 tại nhà

Đừng ngại chuyện cách ly F0 nhẹ, F1 tại nhà

05:05 23/11/2021 8

Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc mặc dù chủ trương cách ly chăm sóc F0 nhẹ, F1 tại nhà đã có và được áp dụng trên thực tế từ lâu, nhưng hiện nhiều địa phương vẫn áp dụng cách ly tập trung 2 nhóm này.