Thủ tướng: 'Cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức'

0 Thanh Niên Online

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một trong những việc Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới là bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự đại hội /// Ảnh Lê Hồng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự đại hội
Ảnh Lê Hồng

Sáng nay, 25.12, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội có sự tham dự của 663 đại biểu thay mặt cho 89 hội ngành toàn quốc, 63 liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh, thành trong cả nước và các đơn vị trực thuộc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình… đã tới dự.

“Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan điểm coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Theo Thủ tướng, đây là một quan điểm có tính kế thừa truyền thống dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài, nhân nghĩa và trí thức.

Trích dẫn lời dạy của cổ nhân: hiền tài là nguyên khí quốc gia, Thủ tướng cho rằng nguyên khí thịnh thì thế nước thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Vì thế, ngay từ khi mới thành lập nước, ngày 20.11.1946, trên Báo Cứu quốc số 411 đã đăng Thông lệnh tìm người tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lời hiệu triệu: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”…

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng những người tài - đức, Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6.8.2008 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Tại đại hội, Thủ tướng biểu dương Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã trở thành hạt nhân tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng nhận định: “Tuy nhiên, ở đại hội lần này, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, chúng ta cần nhận thấy rằng, lĩnh vực khoa học và công nghệ còn những hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thời đại, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân”.

Mỗi người là một viên gạch nhỏ

Thủ tướng cho biết, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức phấn đấu phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại để đưa nước ta thành một nước phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Đây là khát vọng phát triển lớn của dân tộc mà chúng ta phải thực hiện trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, môi trường thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình đó đòi hỏi lượng lượng trí thức khoa học công nghệ, các tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống liên hiệp hội cần phấn đấu hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta.

“Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ được kết tinh cả đời lao động, khát khao tiếp tục góp sức chung tay vào sự phát triển đất nước lên tầm cao mới, xây dựng nền tảng trí thức. Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những viên gạch nhỏ làm nên công trình đồ sộ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.

Thủ tướng cho biết, về cơ bản, ông đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2020 - 2025) đã nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội. Nhưng có một số vấn đề Thủ tướng nhấn mạnh, với mong muốn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa mới lưu tâm thực hiện.

Theo thủ tướng, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ.

Liên hiệp cần thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước, với dân tộc, phát huy lòng yêu nước; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn - đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân, doanh nhân và trí thức.

Tại đại hội, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Phấn đấu xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống.

Về phía các cấp uỷ và chính quyền, cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm