Việc thiến heo có người xem là bình thường, có người tránh né /// P.N

Vui buồn thú y miệt vườn: Nỗi niềm… hoạn lợn!

06:00 26/06/2021 2

Hoạn lợn (thiến heo) là tiểu phẫu đơn giản, hầu hết thú y miệt vườn thực hiện 'trong vòng một nốt nhạc'. Nhưng khi tìm hiểu nỗi niềm của họ, mới hay rằng có những người e dè với việc làm này.