Muộn mấy vẫn cần thiết

Muộn mấy vẫn cần thiết

10:31 21/02/2022 0

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã chính thức xin lỗi Indonesia về những hành vi tội ác mà quân đội thực dân Hà Lan đã gây ra ở Indonesia trong giai đoạn 1945 - 1949.

Bước đi xa của quốc gia nhỏ

Bước đi xa của quốc gia nhỏ

10:57 01/12/2021 0

Barbados chỉ là một đảo quốc nhỏ ở vùng Caribe. Đúng 55 năm sau ngày giành độc lập từ thực dân Anh, đảo quốc này thực hiện bước đi cuối cùng để đoạn tuyệt với di sản của thời là thuộc địa của Anh.