Như thuở ban đầu

Như thuở ban đầu

03:10 22/04/2013 0

Thật hạnh phúc khi vợ chồng cưới nhau được 5 năm mà vẫn đối đãi với nhau như thuở ban đầu.