Như thuở ban đầu

Như thuở ban đầu

0
Thật hạnh phúc khi vợ chồng cưới nhau được 5 năm mà vẫn đối đãi với nhau như thuở ban đầu.