Trân trọng và ghi nhớ

Trân trọng và ghi nhớ

08:48 10/10/2021 0

TP.HCM đang bắt đầu nói về những ngày “bình thường mới” phía trước. Cũng là thời điểm thành phố chia tay nhiều thành viên trong lực lượng tình nguyện gần 29.000 người từ mọi miền đất nước đã sát cánh cùng thành phố hơn 3 tháng ròng rã.

 /// Ảnh: Reuters

Xem xét áp dụng tiêu chuẩn 1 kg vàng toàn cầu

08:51 25/01/2018 0

Hội đồng vàng thế giới (WGC) đang xem xét tiểu chuẩn 1 kg vàng thỏi toàn cầu để sử dụng vàng làm tài sản thế chấp trên thị trường kỳ hạn, giúp khuyến khích nhu cầu.

 /// Shutterstock

Đâu là nhược điểm của chỉ báo GDP?

21:45 24/08/2016 0

Trong thế giới với công nghệ thay đổi chóng mặt, đo lường nền kinh tế bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đang bị cho là cách làm cũ kỹ từ thế kỷ 20. 

Cần thước đo

Cần thước đo

07:20 23/01/2016 0

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, trong tham luận gây chú ý tại Đại hội XII nhìn nhận: