Kiểm tra ruộng canh tác nếp ngự

Giữ hương nếp ngự Sa Huỳnh

07:58 11/06/2019 1

Ở vùng ven biển Sa Huỳnh (H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) có một loại nếp ngon nức tiếng, tương truyền là để tiến vua. Hạt nếp dẻo và thơm đặc trưng so với những nơi khác...