Thượng viện CPC bầu lại ông Chea Sim làm chủ tịch

Thượng viện CPC bầu lại ông Chea Sim làm chủ tịch

14:45 24/03/2012 0

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 24/3, tại phiên họp đầu tiên của Thượng viện Campuchia khóa Ba, ông Chea Sim, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đã được bầu lại với số phiếu tuyệt đối làm Chủ tịch Thượng viện Campuchia.