Nếu được ước: Em muốn vào đại học, để thay mẹ nuôi ngoại

Nếu được ước: Em muốn vào đại học, để thay mẹ nuôi ngoại

08:30 07/12/2020 0

Sống cùng bà ngoại, Thúy Hằng và bà làm thêm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, để em được được tiếp tục đi học. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng em vẫn muốn được học lên đại học, để lo cho bà ngoại bù đắp khoảng thời gian thiếu vắng mẹ.