Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản bắt đầu hồi phục

Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản bắt đầu hồi phục

12:17 30/11/2021 0

Thống kê 11 tháng, sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 7.908.200 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thủy sản nuôi trồng đạt 4.252.700 tấn, tăng 0,2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.655.500 tấn, tăng 0,8%, gồm sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 3.480.000, tăng 0,9%.

Điểm tiêu thụ nông sản giúp dân của Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang /// ẢNH: XUÂN LAM

Hàng trăm ngàn tấn lúa, khoai, tôm, cá... cần tiêu thụ

17:36 28/08/2021 3

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện tốt nhất để công ty, doanh nghiệp, thương lái mua nông, thủy sản trong tỉnh được lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.