Không từ bỏ ước mơ

Không từ bỏ ước mơ

07:00 14/11/2021 0

Ước mơ lớn và sự nỗ lực bền bỉ, dù gặp phải chướng ngại vật như thế nào cũng không lùi bước giúp mỗi người trẻ chiến thắng chính mình, chạm tới thành công.