Nhiều ngành tỷ lệ 'chọi' dưới 1

Nhiều ngành tỷ lệ 'chọi' dưới 1

02:00 23/05/2014 0

Theo số liệu Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố, tỷ lệ “chọi” nhiều ngành vào trường này giảm mạnh so với năm ngoái. Đáng chú ý, ngành kiến trúc có tỷ lệ “chọi” chung cho các cơ sở là 1/7 (năm ngoái là 1/10,75). Ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng và đô thị... có tỷ lệ “chọi” dưới 1/1.