Xủ quẻ năm Quý Tỵ

Xủ quẻ năm Quý Tỵ

0
Nếu giới phong thủy phán đúng, châu Á có quyền hy vọng một năm thịnh vượng trong khi phương Tây tiếp tục đau đầu vì khủng hoảng tài chính.