Vũ khí tia chớp

Vũ khí tia chớp

0
(TNO) Nếu tia laser hiện nay có thể làm mù vệ tinh đối phương hoặc đốt cháy khí tài địch thủ, trong tương lai công nghệ này có thể dẫn đường cho các tia chớp đánh thẳng và tiêu diệt mục tiêu trên chiến trường.