Đi lại liên tỉnh bình thường mới

Đi lại liên tỉnh bình thường mới

06:59 05/10/2021 38

TP.HCM đã chủ động gửi 2 phương án liên quan đến việc đi lại của người lao động giữa TP.HCM với 4 tỉnh giáp ranh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) cho các tỉnh này xem xét, thống nhất triển khai.