Nhàn đàm: Là có những ngày

Nhàn đàm: Là có những ngày

0
Đó là những sáng thức dậy thấy nơi mình ở vẫn còn bình an. Hoa vẫn nở trong nắng sớm, tiếng chim ríu rít gọi bầy.