Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật ngày
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Nguồn: VCB