tien son phan

Ca sĩ hát phòng trà - Kỳ 1: Cát sê bèo bọt

Ca sĩ hát phòng trà - Kỳ 1: Cát sê bèo bọt

0
(TNO) Vượt qua nhiều thử thách, khó khăn trong cuộc sống để 'đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người' nhưng không ít ca sĩ vẫn rơi vào cảnh sống chật vật, cát sê đôi lúc không đủ bù cho tiền son phấn, áo quần…