Ông Jihan Wu /// Ảnh: Bloomberg

'Vua đào tiền mã hóa' xem xét IPO công ty

15:15 11/06/2018 0

Ông Jihan Wu, người quản lý Bitmain Technologies Ltd., hãng sản xuất chip đào tiền mã hóa có tiếng thế giới, vừa chia sẻ về việc xem xét chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong buổi phỏng vấn với Bloomberg.