/// Ảnh: A.C

Bôi trơn trong tiếng Việt

08:42 26/08/2018 2

Xét về lịch sử từ vựng thì bôi và trơn trong bôi trơn là hai từ độc lập đối với nhau và có xuất xứ riêng biệt.