Người trẻ có xu hướng sử dụng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt trong giao tiếp /// Ảnh: Thái Nguyên

Khi người trẻ tìm cách diễn đạt bằng... tiếng Việt

10
Trong một số buổi tọa đàm hay nói chuyện hằng ngày, không ít lần xảy ra tình huống nhiều người trẻ sinh ra và lớn lên ở VN bối rối hỏi: 'Từ này tiếng Việt nói thế nào nhỉ?', sau khi vừa trình bày từ muốn nói bằng tiếng Anh mà đôi khi đó là những từ không phức tạp.