Đọc Vui buồn cùng tiếng Việt

Đọc Vui buồn cùng tiếng Việt

06:51 23/02/2022 0

Tác giả Bùi Việt Bắc, người đã dịch trên 60 tập sách, là chủ biên và tác giả nhiều bộ sách, vừa ra mắt cuốn sách Vui buồn cùng tiếng Việt (NXB Hội Nhà văn ấn hành).

Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt: Nấu sử sôi kinh

Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt: Nấu sử sôi kinh

07:00 13/12/2021 0

Xưa nay, các nhà cầm quyền muốn tìm nhân tài ra giúp nước, thông thường phải thông qua con đường khoa cử. Vì thế, ngay từ ấu thơ, đứa trẻ được thấm nhuần qua lời ru của ông bà ru cháu, cha mẹ ru con, chị ru em…